Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii,  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Sklepie Internetowym również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”, zakładka „Dane osobiste”.Użytkownikowi posiadającemu konto w Sklepie Internetowym przysługuje prawo do jego usunięcia.W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem „Rezygnacja z konta” na adres: biuro@carstickers.pl Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta na carstickers.pl. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.