Naklejka sticker Angles Morts „martwe pola” Francja TIR

5,90 

Naklejka sticker Angles Morts  „martwe pola” na Francję

wymiar 17×25 cm

Wymagana na terenie Francji od 1 stycznia 2021r praktycznie dla wszystkich pojazdów pow. 3,5 t w terenach zabudowanych

814 w magazynie

Wysyłka w 24 godziny

Darmowa wysyłka od 200zł przy płatności online.

Opis

Naklejka sticker Angles Morts  „martwe pola” na Francję

Wymiar 17×25 cm

Materiał: folia polimerowa DŁUGOLETNIA ARLON z laminatem 

– BARDZO WYSOKA JAKOŚĆ

ZASADY DLA POJAZDÓW ciężarowych

INSTALACJA OZNACZENIA MARTWEGO POLA DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Od 1 stycznia 2021 r. Wszystkie pojazdy ciężkie (pojazdy do transportu towarów i osób) muszą umieścić na swoim pojeździe urządzenie sygnalizacyjne, tak aby było widoczne po bokach iz tyłu pojazdu. . 

Wkrótce zostanie opublikowany dekret określający warunki umieszczania i wzór oznakowania przedstawiającego martwe pola na tych pojazdach.

https://www.youtube.com/watch?v=ODUO3z-tQAY

Naklejki sticker Angles Morts martwe pola Francja

INSTRUKCJE MONTAŻU OZNACZEŃ

ARTYKUŁ 2

Pojazdy silnikowe oraz pojazdy ciągnięte muszą mieć znak z tyłu pojazdu, po prawej stronie wzdłużnej płaszczyzny symetrii i na wysokości od 0,90 do 1,50 m od podłoża, oraz
– W przypadku pojazdów silnikowych : oznakowanie na pierwszym metrze z przodu pojazdu, z wyłączeniem powierzchni szklanych, po lewej i prawej stronie oraz na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża.
– W przypadku naczep: oznakowanie z lewej i prawej strony, na pierwszym metrze za sworzniem pojazdu i na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża.
– W przypadku przyczep: oznakowanie na pierwszym metrze przedniej części nadwozia pojazdu po lewej i po prawej stronie oraz na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża
Znaki muszą być umieszczone w taki sposób, aby były widoczne w każdych okolicznościach i aby nie utrudniały widoczności tablic rejestracyjnych i napisów pojazdu, widoczności różnych świateł i urządzeń sygnalizacyjnych, jak również pola widzenia. kierowcy.

ARTYKUŁ 3
Autobusy przegubowe i autokary, zgodnie z definicją zawartą w 1.8 z R. 311-1 Kodeksu Drogowego, muszą mieć również dodatkowe znaki wskazujące martwe pola na każdym z odcinków tworzących pojazd przegubowy.
Znaki te zostaną umieszczone na pierwszym metrze przed każdą sekcją, z wyłączeniem
powierzchni przeszklonych, z lewej i prawej strony oraz na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od ziemi.

ARTYKUŁ 4
W drodze odstępstwa od art. 2, stosuje się następujące przepisy:
pojazdy wyposażone w więcej niż dwoje drzwi muszą być wyposażone w znaki tylko na drzwiach z przodu po każdej stronie pojazdu.
pojazdy silnikowe i pojazdy ciągnięte, dla których nie jest technicznie możliwe spełnienie wymogu dotyczącego wysokości oznakowania z ziemi, są wyposażone w znaki umieszczone na wysokości możliwie najbliższej tej określonej w art. 2 tego dekretu w granicach 2,10 metra.
pojazdy wyposażone w systemy bezpośredniego widzenia na dole drzwi lub w szklane drzwi
umieścić znaki w pewnej odległości od przodu, na całej powierzchni pojazdu, jak najbliżej tej określonej w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz w granicach 3 metrów od przodu pojazdu.
kryteria dotyczące położenia tylnych sygnałów nie mają zastosowania do pojazdów silnikowych i pojazdów ciągniętych, w przypadku których jest to technicznie niemożliwe. Dotyczy to w szczególności drzwi kontenerów, drzwi samochodowych, ciągników do naczep, cystern, pojazdów platformowych, ramion do demontowanych kontenerów, wózków. Pojazdy te muszą być oznakowane na tylnej ścianie w miejscu zgodnym z ich charakterystyką techniczną.
kryteria umiejscowienia znaków bocznych nie mają zastosowania do pojazdów ciągniętych, w przypadku których jest to technicznie niemożliwe.
pojazdy silnikowe i pojazdy ciągnięte, w przypadku których udowodniono niemożność konstrukcyjną, są zwolnione z umieszczania znaków bocznych i / lub tylnych.